רחוב ז'בוטינסקי, אשדוד 

 פרויקט התחדשות עירונית ברחוב ז'בוטינסקי ברובע א באשדוד

מס יח"ד: 60

סטטוס: בבניה וחלק בשלבי סיום ומסירה.